Żywność pochodzenia zwierzęcego

Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) - wymagania

 

Wymagania dla rzeźni o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw (tzw. rzeźnie rolnicze)

Schemat rzeźni rolniczej

 

 

Informacja dla prowadzących pasiekę – sprzedaż bezpośrednia miodu i nieprzetworzonych produktów pszczelarskich – wykaz wymagań.

 

Ubój zwierząt w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Ubój na użytek własny - ulotka informacyjna Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 

Ubój na użytek własny - informacja szczegółowa PWLW

 

Ubój na użytek własny - Informacje szczegółowe opracowane przez podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we współpracy z OR ARiMR

 

Utrzymywanie zwierząt

Zgłaszanie zamiaru prowadzenia hodowli zwierząt.

Zgłaszanie padnięć przeżuwaczy

Wystawianie świadectw zdrowia dla zwierząt przeznaczonych do handlu (eksportu do innych krajów Unii Europejskiej)

Informacja powiatowego lekarza weterynarii dla prowadzących hodowlę zwierząt akwakultury (ryby, skorupiaki, mięczaki)

 

Wyznaczenia

Osoby zainteresowane wyznaczeniem, zgodnie z art. 16 ustawy o IW, do wykonywania czynności urzędowych i spełniające wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U. 2004 nr 89 poz. 860 z późn. zm.) mogą zgłaszać się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ustrzykach Dolnych celem uzyskania informacji na temat możliwości wyznaczenia.