Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ul. Pionierskiej 10, kod pocztowy: 38-700 Ustrzyki Dolne, tel.:13 461 13 16, adres e-mail: ustrzykidolne.piw@wetgiw.gov.pl Przedstawicielem Administratora jest Przemysław Łoś Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych.
  2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w jednostce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą telefoniczną: 665 795 054 , bądź mailową: inspektor@ethna.pl
  3. Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest wykonywanie zadań statutowych jednostki, w tym m.in. przeprowadzania kontroli weterynaryjnych, prowadzenia nadzoru weterynaryjnego, wymiany informacji z innymi jednostkami w ramach przepisów UE.  Szczegółowe Zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 
  4. Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przy czym niektóre z przysługujących Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.
  5. Podanie danych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego jednostki, wynikającego z przepisów UE i krajowych (art. 6 pkt 1 e Rozporządzenia UE 2016/679).
  6. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu jedynie instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa.