Biuletyn Informacji Publicznej

BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.pdf

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.pdf

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r.pdf

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2018 r.pdf

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:371
Treść wprowadził(a): Przepióra Michał, 2019-05-10 11:57:39
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-05-10 11:50:45