Biuletyn Informacji Publicznej

SKAN PISMA PLW.jpg

 

 

 

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Przepisy powyższego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia br.

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U z 2016 r. poz. 2091) (link)

Informacje o aktualnej sytuacji w zakresie wystepowania grypy ptaków w Polsce dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii (www.wetgiw.gov.pl)

Informacja dla hodowców drobiu w związku z występowaniem grypy ptaków (H5N8)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8.
Choroba wystąpiła dotychczas m.in. u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech.

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,
w szczególności:

1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je
w budynkach, w których są utrzymywane;

2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
w których utrzymywany jest drób

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

Grypa ptaków - ulotka informacyjna                    Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:291
Treść wprowadził(a): Łoś Przemysław, 2017-04-10 14:20:34
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-04-10 14:20:25