Biuletyn Informacji Publicznej

Grupa wg KŚT

Środki trwałe

Pozostałe środki trwałe

Wartość w zł

Ilość w szt.

Wartość w zł

Ilość w szt.

Grunty

0,00

0

0,00

0

Budynki i lokale

0,00

0

0,00

0

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

0

0,00

0

Kotły i maszyny energetyczne

0,00

0

0,00

0

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

41.083,16

8

38.057,67

16

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

0,00

0

0,00

0

Urządzenia techniczne

0,00

0

0,00

0

Środki transportu

135.544,47

2

0,00

0

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

0,00

0

94.198,34

 -

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0

0,00

0

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:774
Treść wprowadził(a): Łoś Przemysław, 2010-12-28 10:08:04
Treść wytworzył(a): Przemysław Łoś, 2010-10-11 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2010-10-12 14:03:00