Kierownictwo PIW

 

 1.

 Powiatowy Lekarz Weterynarii

 lek. wet. Przemysław Łoś

 tel.: 694-455-736

 2.

 Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

   ------------

 

Zespół d/s. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

 
 3.

 Inspektor weterynaryjny ds.
 bezpieczeństwa żywności zwierzęcego pochodzenia

 ------------  tel.: 694-455-734

 4.

 Inspektor weterynaryjny ds.
 bezpieczeństwa żywności zwierzęcego pochodzenia

 inż. Piotr Błażejewski

 

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 
 5.

 Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt       

 lek. wet. Iwona Maciela  

 6.

 Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt         

 lek. wet. Agnieszka Jaremin-Mordes 

 

Zespół ds. pasz i utylizacji

 
 7. Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

 mgr inż. Katarzyna Stecyk-Kaleta    

 tel.: 694-455-735

Zespół finansowo – księgowo - administracyjny

 

 8.

 Główny księgowy

 Małgorzata Święcicka

 

 9.

 St. referent

 Dorota Dorożańska

 

 10.

 Sprzątaczka

 Bożena Sandecka