Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład niezespolonej administracji rządowej w województwie podkarpackim.

Kierownictwo Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ustrzykach Dolnych stanowią:

  1. Powiatowy Lekarz Weterynarii
  2. Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii 

Powiatowy Lekarz Weterynarii przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ustrzykach Dolnych, działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 112, poz. 744).
  • Zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 2 marca 2010r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych  i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW Nr 3, poz. 3)
  • Zarządzenie Nr 1/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie nadania Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Ustrzykach Dolnych regulaminu organizacyjnego
  • Przepisy prawodawstwa weterynaryjnego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji Weterynaryjnej